ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา ให้บริการนอกสถานที่เพื่อเปิดสมุดบัญชีธนาคารประกอบการกู้ยืมเงิน

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 และ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา นำทีมโดยผู้จัดการสาขา ได้ให้บริการเปิดสมุดบัญชีธนาคารประกอบการกู้ยืมเงินแก่นักศึกษาที่ดำเนินการขอกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2563 ณ ลานกีฬาชั้น3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาที่ประสงค์เปิดบัญชีกู้ยืมเงินผ่านธนาคารอิสลามฯ จำนวน 1,200 ราย และในการให้บริการครั้งนี้ กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการเปิดให้นักศึกษาจองคิวก่อนการเข้าร่วม และจัดให้มีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19