กยศ.ม.ราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง Facebook Live

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง Facebook Live เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอกู้ยืมเงินแก่นักศึกษาทุกชั้นปีที่ความต้องการกู้ยืมเงิน ในกิจกรรมได้มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำหน่วยงานภายใต้กองพัฒนานักศึกษา