ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น

2 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการให้กู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมรายเก่า จากสถาบันอื่น
หมายถึง นักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ.ในระดับมัธยม และประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.ต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือเคยกู้ยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นมาก่อน และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด