กยศ.ม.ราชภัฏยะลา จัดบริการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประเภทผู้กู้รายเก่า มรย. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

23 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดบริการเซ็นแบบยืนยันค่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้กู้รายเก่า มรย.ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,905 ราย ณ ลานกีฬาชั้น3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการจัดบริการปีนี้มีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างไปจากทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 งานแนะแนวได้จัดให้บริการโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันของผู้ที่มารับบริการ และกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีการจัดแบ่งให้บริการรอบละ 400 คน จำนวนทั้งหมด 8 รอบ