กยศ.ม.ราชภัฏยะลา จัดบริการเซ็นลงนามสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

3 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดบริการเซ็นลงนามสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. แก่ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่นและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา จำนวนประมาณ 400 ราย โดยผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต้องนำผู้ค้ำประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรมที่ระบุไว้ในสัญญา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย