กยศ.ม.ราชภัฏยะลา จัดบริการเซ็นลงนามเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

7 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดบริการให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ.ลงนามในเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ของภาคเรียนที่ 2/2563  ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดบริการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 2 วัน รวมจำนวน 9 กลุ่มย่อย โดยจัดให้บริการครั้งละไม่เกิน 400 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้รวมจำนวนนักศึกษาที่มารับบริการทั้งสิ้น 5,100 คน