นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DSL ทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น กยศ.connect

22 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) Hot News