แบบขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์มือถือ/อีเมลล์

9 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์มดาวน์โหลด

เอกสารนี้ใช้สำหรับยื่นคำร้องทั่วไป เช่น แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่ใช้ในการกู้ยืม 
 ช่องทางในการจัดส่งแบบคำร้อง 
1.ทาง E-Mail : info@studentloan.or.th
2.ทางไปรษณีย์
 ที่อยู่ในการจัดส่งเอการ  ให้จ่าหน้าซองจดหมายดังนี้

เรียน   ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
         เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6
         ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
         กรุงเทพฯ  10400
 **พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน** 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด