ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ไม่ถูกต้อง

27 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ไม่ถูกต้อง
 กดที่นี่..เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ  

หมายเหตุ
1.ให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารใหม่ทั้งชุด คนละ 1 ชุด ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 64 - 2 มกราคม 65 โดยสามารถจัดส่งเอกสารได้ 2 ทาง คือ กล่องรับเอกสารหน้าป้อมยามมหาวิทยาลัย หรือ จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย
2.หากไม่จัดส่งเอกสารในเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเองในช่วงเวลาที่มหาลัยกำหนดตามประกาศปฏิทินวิชาการ 2/64 เนื่องจากนักศึกษาจะไม่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียน
3.ในการจัดส่งเอกสาร ให้นศ.เขียนโน๊ต ลำดับของตนเองที่ระบุในประกาศนี้ และระบุว่า "แก้ไขเอกสาร 2/64" ตัวอย่างเช่น ลำดับที่ 1 รหัสนักศึกษา 106345004 (แก้ไขเอกสาร 2/64)

นักศึกษาที่จัดส่งเอกสารแล้วตามกำหนด (13-19 ธ.ค.64) แต่ไม่มีชื่อตามประกาศนี้ และสถานะเอกสารยังรอลงนาม ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  กดที่นี่เพื่อกรอกชื่อในแบบฟอร์ม    ยังไม่เคยส่งเอกสาร ไม่ต้องกรอกข้อมูล