ประกาศ กำหนดการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

8 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 
 Click ที่นี่  

ขั้นตอนการบันทึกสัญญาและแบกเบิกเงินกู้ยืม ผ่านระบบ DSL 
 Click ที่นี่  

ตัวอย่างการลงนามสัญญากู้ยืมเงินและแบบเบิกเงินกู้ยืม 
 Click ที่นี่   

ขั้นตอนการยกเลิกแบบเบิกเงิน ผ่านระบบ DSL กรณีที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
 Click ที่นี่